Quy trình sản xuất Tinh Gọn và áp dụng mô hình 5S của Nhật Bản
Bài viết chưa công bố


Sản xuất tinh gọn hay sản xuất tiết kiệm (tiếng Anh: Lean manufacturing) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh – 5s


Quy trình sản xuất Tinh Gọn và áp dụng mô hình 5S của Nhật Bản


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.