QUICK REVIEW : ChatBot giải quyết vấn đề hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp của bạn như thế nào?


QUICK REVIEW : ChatBot giải quyết vấn đề hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp của bạn như thế nào?

Thay vì gọi điện hỏi Customer Support về thông tin sản phẩm, giờ đây khách hàng đã có thể tự hỏi Bot, hoặc tự xây dựng báo giá cho mình ngay trên Website.

ChatBot - một phiên bản thông minh hơn FAQ truyền thống với sự trợ giúp hết sức nhanh chóng.

 

Video về xây dựng báo giá online của BuySmaart. Với tình năng tự động tạo báo giá mà không cần gọi điện cho nhóm tư vấn chăm sóc khách hàng. Người dùng có tự tìm sản phẩm phù hợp với sở thích, sau đó so sánh các báo giá để make decision,

 

Bước 1: Chọn cầu hình tổng và ngân sách

 

Bước 2: Thu hẹp phạm vi tìm kiếm phù hợp với sở thích (hệ thống đã có bộ tiêu chí cho từng nhóm sản phẩm)


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing