So sánh mô hình Waterfall (thác nước) và Agile (linh hoạt)


Blog Featured Image

So sánh mô hình Waterfall (thác nước) và Agile (linh hoạt)

Đọc thêm:


1. Thế nào là mô hình Waterfall/Thác nước

Phương pháp mô hình thác mà còn được gọi là mô hình vòng tuần hoàn dạng vòng lặp. Mô hình thác nước theo thứ tự tuần tự và do đó nhóm phát triển dự án chỉ chuyển sang giai đoạn phát triển hoặc thử nghiệm tiếp theo nếu bước trước đó hoàn thành thành công.

2. Mô hình Agile là gì?

Phương pháp nhanh là một phương phát lặp liên tục gia đoạn phát triển và thử nghiệm trong quá trình phát triển phần mềm. Trong mô hình này, các hoạt động phát triển và thử nghiệm là đồng thời, không giống như mô hình Thác. Quá trình này cho phép giao tiếp nhiều hơn giữa khách hàng, nhà phát triển, người quản lý và người thử nghiệm.

3. Ưu điểm của mô hình Waterfall

 • Là một trong những mô hình dễ nhất để quản lý. Về bản chất, mỗi giai đoạn có quá trình cụ thể, có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Điểm kết thúc của giai đoạn này là điểm đầu vào của giai đoạn kế tiếp và cứ thế "cuốn chiếu" cho đến hết dự án.
 • Hoạt động tốt cho các dự án có kích thước nhỏ, các yêu cầu dễ hiểu.
 • Quá trình và kết quả được ghi nhận một cách "hữu hình" hơn là các kết quả nhỏ nhưng thiếu tính hoàn thiện tổng thể. Đa phần khách hàng không muốn tham gia review một tính năng dở dang.
 • Phương pháp dễ điều chỉnh cho các đội chuyển dịch
 • Phương pháp quản lý dự án này có lợi cho việc quản lý các phụ thuộc.

4. Ưu điểm của mô hình Agile

 • Nó là quá trình khách hàng tập trung. Vì vậy, nó đảm bảo rằng khách hàng liên tục tham gia trong mọi giai đoạn.
 • Các nhóm Agile được tạo động lực và tự tổ chức để có khả năng cung cấp kết quả tốt hơn từ các dự án phát triển.
 • Phương pháp phát triển phần mềm theo cách tiếp cận nhanh, chia nhỏ (rapid development) đảm bảo rằng chất lượng của sự phát triển được duy trì liên tục.
 • Quá trình này hoàn toàn dựa trên tiến trình gia tăng (incremental development). Vì vậy, khách hàng, những người liên quan (stakeholder) và nhóm phát triển biết chính xác những gì được hoàn thành và những gì không. Ngoài ra cách tiếp cận tăng dần sẽ kích hoạt công cụ phòng ngừa rủi ro từ sớm.
 • Agile cũng giúp nhóm dự án "deliver" kết quả nhanh hơn, dễ dàng chia nhỏ và lượng hóa bằng kết quả cụ thể (deliverable). Nhờ đó các công cụ hỗ trợ phản hồi như Feedback360 có thể dễ dàng phát huy hiệu quả tốt nhất.

5. Hạn chế của mô hình thác nước

 • Không phải là một mô hình lý tưởng cho một dự án kích thước lớn.
 • Nếu yêu cầu không rõ ràng ngay từ đầu thì đó là phương pháp kém hiệu quả hơn.
 • Rất khó di chuyển trở lại giai đoạn trước đó để thay đổi.
 • Quá trình thử nghiệm bắt đầu khi quá trình phát triển kết thúc. Do đó, có nguy cơ rất lớn là các lỗi về sai nghiệp vụ, sai luồng thiết kế, sai cấu trúc dữ liệu... được phát hiện "muộn màng" sau khi giai đoạn phát triển đã hoàn thành, do đó rất tốn kém để sửa chữa sai lầm.

6. Hạn chế của mô hình Agile

 • Không phải là phương pháp hữu ích cho các dự án phát triển nhỏ.
 • Đòi hỏi có các chuyên gia về Agile/Scrum để có những quyết định quan trọng trong cuộc họp.
 • Đòi hỏi một người quản lý dự án dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia phát triển nhiều mô hình khác nhau, bao gồm cả mô hình Waterfall.
 • Dự án có thể dễ dàng đi theo chiều hướng xấu nếu người quản lý dự án không rõ ràng kết quả họ muốn, không có khả năng quản lý nhân sự để thích ứng với các thay đổi diễn biến nhanh.

7. Khi nào sử dụng mô hình Agile?

Agile và Waterfall là các phương pháp phát triển phần mềm rất khác nhau, thậm chí là trái ngược, được ứng dụng trong các hoàn cảnh khác nhau.

Kết luận lại, có một số khác biệt lớn giữa 2 mô hình này:

 • Mô hình Waterfall lý tưởng cho các dự án đã xác định được yêu cầu và không có thay đổi nào trong quá trình phát triển. Trong khi đó, Agile là phù hợp nhất với các dự án hoặc giai đoạn có yêu cầu thường xuyên thay đổi hơn.
 • Thác nước dễ quản lý, mặc dù mọi công đoạn theo quy trình tuần tự và cứng nhắc.
 • Agile rất linh hoạt và có thể thay đổi trong bất kỳ giai đoạn nào.
 • Trong quá trình Agile, các yêu cầu có thể thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên, trong mô hình Waterfall, các yêu cầu được xác định rõ ràng từ đầu và thống nhất bởi tất cả các bên. Có rất nhiều mô hình dự án "bắt buộc" phải triển khai Waterfall, thí dụ dự án xây dựng lại một hệ thống đã có bằng một giải pháp công nghệ mới, tiên tiến nhưng nghiệp vụ về cơ bản không không thay đổi nhiều.
 • Trong mô tả Agile của dự án, các chi tiết có thể được thay đổi bất cứ lúc nào trong quá trình SDLC mà không thể thực hiện được trong phương thức Waterfall. 

TIGO Solutions

Via TIGO Software Solutions

TIGO DESK

 Phone: +043 998 2218

 Fax: +0432 24 24 02

 Giấy phép ĐKKD: 0109122140

 Email: info@tigosolutions.com hoặc tigosoftware@gmail.com

 Online support: m.me/tigogroup


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing