Phương pháp tiếp cận Kaizen trong công nghiệp phát triển phần mềm


Blog Featured Image

Phương pháp tiếp cận Kaizen trong công nghiệp phát triển phần mềm

Lĩnh vực công nghệ hoạt động theo cơ chế phát triển liên tục, với những tiến bộ mới mỗi ngày. Trong khi nhiều công ty phát triển sản phẩm tập trung hơn vào việc tạo ra kết quả, một số ít thực sự tin vào tầm quan trọng của các hoạt động sáng tạo trong tổ chức.

Xem thêm: Kaizen trong công việc- chìa khóa giải thoát nhàm chán

Từ ‘kaizen’ trong tiếng Nhật có nghĩa là một triết lý kinh doanh về sự cải tiến liên tục là phương thức làm việc. Một viễn cảnh thực tế lành mạnh hơn là: Các doanh nghiệp đầu tư vào việc cải tiến quy trình và con người hơn là sản phẩm cuối cùng, nhất định sẽ cho kết quả tốt hơn.

Mô Hình Kaizen


Các công ty đang phát triển các quy trình sản xuất sản phẩm của họ, ưu tiên sử dụng phát triển nhanh để tiết kiệm thời gian. Ngoài ra với nền tảng Agile, cách tiếp cận ngày càng trở nên phổ biến đó chính là mô hình Kaizen mà nhiều công ty đang áp dụng. Mô hình này nhắm hướng tới các công ty phát triển phần mềm để khuyến khích nhân viên phát triển các kỹ năng mới và tập trung, học hỏi và cải tiến hơn là chỉ cung cấp.

Phương pháp tiếp cận đầu tiên bắt nguồn từ Nhật Bản, trong đó mọi người phải liên tục đánh giá công việc của mình ở mỗi bước, giúp họ có cơ hội nhìn lại và hiểu rõ họ có thể làm tốt hơn ở đâu. Phương pháp Kaizen nhấn mạnh vào sự hợp tác hơn, mang lại cơ hội cho mọi nhân viên để trở nên thông minh hơn.

Ưu Điểm Của Mô Hình Kaizen

1. Giảm chi phí

Khi nhân viên xem xét lại công việc của họ ở từng bước, họ phát hiện ra những sai sót và thiếu sót vào đúng thời điểm. Theo truyền thống, công tác đánh giá được thực hiện vào gần cuối chu kỳ, có nghĩa là trong trường hợp có lỗi, nhóm dịch vụ phát triển phần mềm cần phải làm việc lại từ đầu.

2. Đào tạo nguồn nhân sự thông minh hơn

Đánh giá và phản hồi thường xuyên khuyến khích các thành viên trong nhóm tương tác và chia sẻ kiến ​​thức với nhau, dẫn đến lực lượng lao động thông minh hơn, sẵn sàng đổi mới.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đánh giá từ các đồng nghiệp và cấp cao có xu hướng thiết lập một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân viên, với sự khuyến khích từ cấp quản lý, sẽ thúc đẩy chất lượng và hiệu quả hoạt động. Phương pháp tiếp cận tập trung vào nhân viên và các kỹ năng của họ sẽ chuyển thành việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.

Triển Khai Mô Hình Kaizen Trong Môi Trường Doanh Nghiệp CNTT

Mô hình có thể được tích hợp với phát triển phần mềm theo nhiều cách.

1. Các cuộc họp hàng ngày và đặc biệt

Lên lịch cho các cuộc họp nhóm để thảo luận về các cơ hội và cải tiến. Mỗi nhân viên phải được truyền cảm hứng để đưa ra những chia sẻ của họ về các vấn đề và giải pháp mà nhóm có thể biết. Nền tảng chia sẻ kiến ​​thức này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong công ty và giúp tạo ra các chiến lược tốt hơn trong tương lai.

2. Cá nhân và Nhóm

Một khái niệm phụ khác xuất hiện ở đây. Theo đó, mỗi cá nhân phải đưa ra một đề xuất cải tiến có thể được áp dụng sau khi thảo luận có cân nhắc trong nhóm. Điều này bao gồm những cải tiến mà một người nên thực hiện đối với cá nhân của họ. Mục tiêu cuối cùng là cải tiến liên tục phải đạt được.

3. Quy trình làm việc

Kaizen không thể được thực hiện trên toàn bộ quá trình mà trên các thành phần của nó hoặc các quá trình phụ. Làm việc dựa trên các quy trình phụ gián tiếp cải thiện toàn bộ mô hình làm việc, do đó, mang đến một sản phẩm tốt hơn bao giờ hết.

Chìa khóa để mô hình này hoạt động là sự khuyến khích. Nếu một nhân viên xem xét những thiếu sót của mình và khắc phục những thiếu sót đó, thì sự khuyến khích là rất quan trọng. Chỉ khi đó anh ấy
và những người khác mới mong muốn làm việc tận tâm để hướng tới mục tiêu chung, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất có thể.

Nguồn: TIGOSOFTWARE
Dịch từ octosglobal


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing