PMI và Prince2 khác nhau như thế nào?


Blog Featured Image

PMI và Prince2 khác nhau như thế nào?

PMI vs Prince2

PMI và Prince2 là một số tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trong giới quản lý Dự án. PMI thực sự là Viện Quản lý Dự án, là nhà xuất bản chính thức của PMBOK (Cơ quan Kiến thức Quản lý Dự án). PMI là một tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận cung cấp các quy trình truyền phát trực tuyến cho nghề quản lý dự án. Do đó, so sánh giữa PMI và Prince2 thực sự sẽ tập trung vào PMBOK (từ PMI) và Prince2 (Dự án trong môi trường được kiểm soát).

Xem thêm: Tổng quan về quy trình quản lý các giai đoạn dự án theo mô hình Prince2

PMBOK của PMI là một tập hợp các quy trình và lĩnh vực kiến ​​thức thường được chấp nhận bởi sự đồng thuận chung trong lĩnh vực quản lý dự án là cách thực hành tốt nhất. PMBOK của PMI được quốc tế công nhận và phác thảo những điều cơ bản về quản lý dự án, bất kể loại dự án nào cho dù là sản xuất, kỹ thuật, phần mềm hoặc xây dựng. Nó thường là một hướng dẫn, một tập hợp các tiêu chuẩn được chấp nhận, chỉ cho biết cách mọi thứ có thể được thực hiện, nhưng nó không ràng buộc.

Viện Quản lý dự án (PMI) cung cấp một số cấp độ chứng nhận trong quản lý dự án bao gồm CAPM (Associate in Certified Management), PMP (Project Management Professional), PMI-SP (PMI Planning Planning Professional), PMI-RMP (PMI Risk Management Professional ) và PGMP (Chương trình quản lý chuyên nghiệp). PMP là chứng nhận đầu tiên của PMI sau khi ra mắt năm 1984.

Mặt khác, Prince2 là một tập hợp các quy trình và kỹ thuật kế tiếp tập trung vào 'nitty-gritty' của một dự án, và phù hợp với mọi quy mô của dự án. Mặc dù nó có các quy trình trong cấu trúc của nó, Prince2 tập trung nhiều hơn vào những gì sẽ được thực hiện và khi nào. Đó là một phương pháp với các bước rõ ràng và súc tích để làm theo. Prince2 có hai cấp độ trình độ, nền tảng và cấp độ học viên. Cấp độ nền tảng về cơ bản là giới thiệu về thuật ngữ và các khái niệm cơ bản của phương pháp luận, trong khi cấp độ người hành nghề có chiều sâu và phù hợp cho các nhà quản lý cần thực hiện các dự án trong môi trường Prince2.

Nitty-Gritty dùng để chỉ thực trạng của một tình hình, hay thực chất của một vấn đề. Nó được dùng để kêu gọi mọi người chú ý vào điều gì quan trọng.

Prince2 được tài trợ bởi chính phủ Vương quốc Anh và đó là tiêu chuẩn mặc định được sử dụng rộng rãi trong khu vực tư nhân của Vương quốc Anh và mặc dù nó cũng được sử dụng trên phạm vi quốc tế, nhưng nó không được phổ biến rộng rãi như hướng dẫn kiến ​​thức của PMI. Prince2 cũng được liên kết nhiều với các dự án CNTT ban đầu, do đó cách tiếp cận theo thủ tục. Các hoạt động PMI được tài trợ bởi Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ.

Bảng so sánh Prince2 và PMP:

Prince 2                           PMP
Prince 2 có 3 levels là: Foundation, practitioner và Professional. PMP chỉ có 1 level
Prince2 có nguồn gốc từ nước Anh. PMP có nguồn gốc từ Hoa Kỳ.
Prince2 phù hợp với các dự án CNTT PMP phù hợp cho mọi lĩnh vực.
Prince2 xoay quanh các tình huống thực tế (Business Cases). PMP xoay quanh các yêu cầu khách hàng.
Prince2 là phương pháp thực hiện với mô hình chi tiết và các khuôn mẫu (templates). PMP dựa trên khung hướng dẫn PMBOK của Hoa Kỳ, đó là bộ chuẩn hướng dẫn, không phải là một phương pháp thực hiện.

Tóm lược


PMI là Viện quản lý dự án trong khi Prince2 là dự án trong môi trường được kiểm soát. PMI xuất bản các hướng dẫn để quản lý dự án trong khi Prince2 là một phương pháp quản lý dự án.

Prince2 có nguồn gốc và được chính phủ Anh tài trợ trong khi PMI đến từ Viện quản lý dự án của Hoa Kỳ.

Nguồn: TIGOSOFTWARE


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing