Bạn biết gì về hệ thống quản lý và giám sát chất lượng trong Odoo?


Blog Featured Image

Bạn biết gì về hệ thống quản lý và giám sát chất lượng trong Odoo?

Odoo thiết kế module Quản lý chất lượng như một hệ thống chuẩn hóa các quy trình, thủ tục và trách nhiệm gắn kèm để đạt được các mục tiêu về thực thi chính sách và tiêu chuẩn chất lượng.

Điểm kiểm soát chất lượng (Quality Control Point): Diễn ra trong quá trình chuyển lệnh giao hàng, chuyển lệnh nhận hàng hoặc trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Đường dẫn: Odoo Quality Management → Quality Control → Control Point → Create (Nếu bạn muốn tạo một điểm kiểm soát mới).


Tiêu đề: Tên của điểm ngưỡng kiểm soát.

Sản phẩm: Chọn sản phẩm bạn muốn kiểm tra chất lượng.

Biến thể sản phẩm: Thêm biến thể nếu sản phẩm có biến thể.

Thao tác: Chọn thao tác bạn đang tạo điểm kiểm soát. Ví dụ: Chọn ‘Biên nhận’ nếu bạn muốn kiểm tra chất lượng tại thời điểm nhận sản phẩm. ‘Giao hàng’ nếu bạn muốn kiểm tra chất lượng thời gian cung cấp sản phẩm. Chọn ‘Sản xuất’ nếu bạn muốn kiểm tra chất lượng tại thời điểm sản xuất sản phẩm.

Loại kiểm soát: Tùy chọn này đề cập đến khoảng thời gian nào chúng ta cần thực hiện kiểm tra chất lượng. Ở đây chúng ta có các tùy chọn ‘Ngẫu nhiên’ và ‘Định kỳ’.

Loại: Chọn loại kiểm tra chất lượng bạn muốn giám sát, thí dụ: Đạt hoặc Không đạt, Đo đạc, Đối chiếu văn bản, Chụp ảnh...

Sau khi bạn điền tất cả các chi tiết, hãy lưu hồ sơ.

Thí dụ: Tạo đơn đặt hàng giảm giá cho sản phẩm: ‘Cheese Burger’. Nhấp vào nút "Giao hàng".

Chúng ta sẽ thấy nút Kiểm tra chất lượng xuất hiện mà chúng ta đã cấu hình trước đó trong phân hệ quản lý chất lượng của Odoo.

Nhấp vào nút Kiểm tra chất lượng sẽ mở bộ hướng dẫn về điểm kiểm tra chất lượng. Bạn được yêu cầu kiểm tra giá trị.

Sau khi kiểm tra chất lượng xong, chúng ta có thể tìm thấy nó được liên kết với quá trình chuyển mạch tương ứng.

Nếu kiểm tra chất lượng không thành công, nút thông minh sẽ chuyển sang màu đỏ (thay vì màu xanh lá cây). Hệ thống quản lý chất lượng Odoo sẽ đề xuất bạn tạo cảnh báo chất lượng bằng cách đánh dấu nút tương ứng.

Nhấp vào nút “Cảnh báo chất lượng” để mở chế độ xem cảnh báo chất lượng.

Tiêu đề: Tên của cảnh báo.

Sản phẩm: Tên của sản phẩm và biến thể của sản phẩm sẽ được tự động điền khi nhấp vào cảnh báo chất lượng của sản phẩm đó.

Lô (Lot): Số lô của sản phẩm.

Đội giám sát chất lượng (Team): Điền thông tin đội kiểm tra chất lượng.

Nguyên nhân gốc (Root cause): Ghi thông nguyên nhân chính có thể đứng đằng sau lỗi kiểm tra chất lượng.

Mô tả: Hãy mô tả vấn đề chất lượng một cách ngắn gọn.

Hành động khắc phục (Corrective Actions): Có thể thêm hành động khắc phục sẽ được thực hiện để khắc phục sự cố.

Hành động phòng ngừa (Preventive Actions): Có thể thêm các hành động phòng ngừa từ xa để ngăn chặn sự cố.


Odoo thiết kế các tab riêng biệt cho nhập thông tin về Corrective Actions và Preventive Actions

Sau khi tạo cảnh báo chất lượng, thông tin cảnh báo sẽ được hiển thị từ nút "Quality Alert" ở phía bên phải của quá trình chuyển mạch. Chúng ta có thể thiết lập nhiều hơn các tùy chọn nâng cao trong ứng dụng quản lý chất lượng Odoo Quality Checks.

Bạn cũng có thể truy cập vào tất cả cảnh báo chất lượng của mình độc lập với team giám sát chất lượng bằng cách truy cập vào trong phân khu tổng quan về chất lượng (Quality Overview).

Ở hình trên, chúng ta có thể thấy các giai đoạn khác nhau của cảnh báo chất lượng.

Khi cảnh báo mới xuất hiện, nó đang ở giai đoạn 'Mới'.

Khi cảnh báo được xác minh, nó sẽ ở giai đoạn "Đã xác nhận".

Sau khi thực hiện các hành động khắc phục, nó sẽ được chuyển sang giai đoạn "Hành động đề xuất".

Cuối cùng, khi vấn đề được giải quyết, chuyển hướng sang giai đoạn "Đã giải quyết".

Chú ý: Có thể tạo và xóa giai đoạn theo yêu cầu của mình.

Kết Luận

Ứng dụng quản lý chất lượng Odoo là một trong những ứng dụng rất mạnh mẽ trong việc hỗ trợ tất cả các phân hệ của Odoo ERP, CRM ...  Với khả năng mở rộng không giới hạn các quy tắc kiểm soát chất lượng, chúng tôi luôn tin rằng phân hệ này sẽ làm hài lòng tất cả các người dùng ở tất cả các phân khúc (doanh nghiệp nhỏ, vừa, lớn và rất lớn).

Để triển khai thử nghiệm Odoo, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

TIGO Solutions
Địa chỉ: Tòa nhà 3D, Số 3, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@tigosolutions.com
tigosoftware@gmail.com


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing