Tổng quan các nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm


Blog Featured Image

Tổng quan các nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm

1. Nguyên nhân thất bại 

1.1. Thất bại của dự án nhìn từ góc độ phân tích biểu đồ xương cá Ishikawa:

 • Thiếu quan tâm của lãnh đạo (Lack of Interest from Management).
 • Cố gắng cắt giảm chi phí (Cost-cutting Approaches).
 • Lựa chọn sai công nghệ (Selection of Technologies).
 • Thất bại trong việc ngăn chặn "đẽo cày giữa đường" (Failure to Manage Scope Creep).
 • Lạc quan quá mức khi hoạch định dự án (Overly-optimistic Project Schedule).
 • Quá nhiều nhân sự dẫn đến "ngáng chân nhau" (Overstaffing of Projects).
 • Giao tiếp gặp bế tắc (Poor Communication).

1.2. Nguyên nhân thất bại nhìn từ góc nhìn các mối quan hệ phức tạp

1.2.1. Phương pháp

Nguyên nhân của sự thất bại được phát hiện bằng cách tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ. Đối với mỗi nguyên nhân, trước hết chúng ta phân loại từng nhóm, nhánh tác động bởi quy trình và mức độ kết nối với các nguyên nhân khác. Chúng ta phân tích định lượng từng nhóm, từng quy trình và các loại kết nối (trung gian, nội bộ ...) nào là phổ biến trong số các nguyên nhân được chọn làm mục tiêu khả thi nhất cho các hoạt động cải tiến quy trình. Cuối cùng, chúng ta phân tích định tính các nguyên nhân trung gian để tìm ra mẫu số chung cho các mối quan hệ nhân quả kết nối các lĩnh vực quy trình.

1.2.2. Kết quả

Đối với mỗi lý do thất bại, phương pháp ở trên xác định các sơ đồ mối quan hệ nhân quả bao gồm 130 đến 185 nguyên nhân. Tất cả bốn trường hợp là duy nhất, mặc dù có một số điểm giống nhau. Trung bình, 50% nguyên nhân là do các lý do ở giữa. Thiếu sự hợp tác, tồn đọng nhiệm vụ yếu và thiếu tài nguyên kiểm thử phần mềm là những nguyên nhân phổ biến. Các nguyên nhân ở giữa (bridge causes) và nguyên nhân liên quan đến nhiệm vụ, con người và phương pháp là những nguyên nhân phổ biến trong số các nguyên nhân được coi là mục tiêu khả thi nhất để cải tiến quy trình. Các nguyên nhân liên quan đến môi trường dự án thường xuyên xảy ra, nhưng hiếm khi được coi là mục tiêu khả thi để cải tiến quy trình.

1.2.3. Kết luận

Việc ngăn ngừa lỗi dự án phần mềm yêu cầu phân tích từng trường hợp cụ thể và kiểm soát các nguyên nhân bên ngoài khu vực quy trình nơi xuất hiện lỗi. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa các cá nhân và nhà quản lý chịu trách nhiệm về các quy trình khác nhau.

2. Bài học rút ra

 • Hãy biết rõ điều gì gây ra thất bại. Để tránh thất bại, bạn cần phải làm rõ được điều gì thường xuyên tác động đến thất bại? (Know What Causes Failure. In order to avoid failure, you first have to have an understanding of what most often causes project failure.)
 • Củng cố thêm sức mạnh của cá nhân và của team (Enhance Your Strengths).
 • Lên kế hoạch cẩn thận (Plan Carefully).
 • Hãy thực tế và thực chiến (Keep It Realistic).
 • Giám sát mọi thứ có thể (Track Everything).
 • Giữ giao tiếp được thông suốt (Communicate).
 • Hãy mong sớm gặp những điều không mong đợi (Expect the Unexpected). Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Hãy mong các rủi ro lớn đến sớm và cấp độ rủi ro giảm dần theo thời gian.


TIGO Solutions

Tìm hiểu thêm:


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing