Bài học khởi nghiệp kinh doanh của người Nhật
Bài viết chưa công bố


Làm thế nào để khởi nghiệp kinh doanh khi không có sẵn tiền ? Sau đây là một câu chuyện có thật kể về ông chủ người Nhật kinh doanh shop hoa với bí quyết khởi nghiệp kinh doanh và chiến lược thông minh.


Bài học khởi nghiệp kinh doanh của người Nhật


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.