Co-founder là gì? Vai trò của các Co-Founder khi lập nghiệp.
Bài viết chưa công bố


Bạn thường bắt gặp cụm từ founder, co-founder trong các lĩnh vực liên quan đến khởi nghiệp, start-up. Vậy founder là gì? Co-founder là gì? Vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của co-founder là gì?


Co-founder là gì? Vai trò của các Co-Founder khi lập nghiệp.


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.