Giải pháp quản trị nhân lực ALL-IN-ONE hiện đại với Odoo HRM
Bài viết chưa công bố


Phần mềm Odoo quản trị nhân sự là một trong những phần mềm mã nguồn mở hiện đại nhất hiện nay. Phần mềm có rất nhiều tính năng, trong đó, mang đến giải pháp quản trị nhân sự hiệu quả và bài bản nhất cho doanh nghiệp. Với Odoo, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm tối đa chi phí quản lý vận hành. Đồng thời, quản lý hành chính nhân sự được diễn ra thuận tiện và khoa học nhất. Có thể nói Odoo HRM là giải pháp all-in-one: Tuyển dụng, Đánh giá năng lực, Chi phí hoạt động nội bộ, Nghỉ phép, Chấm công, V.v.


Giải pháp quản trị nhân lực ALL-IN-ONE hiện đại với Odoo HRM


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.