So sánh các phần mềm xây dựng biểu mẫu trực tuyến Typeform, Jotform và Leadformly
Bài viết chưa công bố


Khi ai đó truy cập vào trang web của bạn, bạn muốn có được thông tin liên hệ của họ. Để đạt được điều đó, bạn cần các form khảo sát hiệu quả mà không làm phiền khách hàng nhờ các cuộc gọi điện không đúng lúc. TypeForm, Jotform, Leadformly là những công cụ giúp bạn xây dựng nhanh chóng các mẫu biểu mẫu được tối ưu hóa để tăng tỷ lệ chuyển đổi.


So sánh các phần mềm xây dựng biểu mẫu trực tuyến Typeform, Jotform và Leadformly


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.