Các triết lý về Chất Lượng


Blog Featured Image

Các triết lý về Chất Lượng

Chất lượng của khoảnh khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.
It is the quality of the moment, not the number of days, or events, or of actors, that imports.
(Ralph Waldo Emerson)

Khi bạn là thợ mộc đang đóng một cái tủ ngăn kéo đẹp, bạn sẽ không sử dụng một tấm gỗ dán cho phần lưng, cho dù mặt lưng đối diện với tường và sẽ chẳng ai thấy nó. Bạn biết nó ở đó, và bạn sẽ sử dụng một tấm gỗ đẹp cho phần lưng. Bởi để bạn có thể ngủ yên vào buổi đêm, thẩm mỹ và chất lượng phải được thực hiện đồng bộ.
When you’re a carpenter making a beautiful chest of drawers, you’re not going to use a piece of plywood on the back, even though it faces the wall and nobody will ever see it. You’ll know it’s there, so you’re going to use a beautiful piece of wood on the back. For you to sleep well at night, the aesthetic, the quality, has to be carried all the way through.
(Steve Jobs)

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.
If you want a quality, act as if you already had it.
(William James)

“Sự biến đổi về lượng thì từ từ, sự biến đổi về chất thì nhảy vọt”.
(Triết học)

Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất
(Ph.Ăng-ghen)

Chất lượng của một tổ chức không bao giờ vượt qua chất lượng của những trí tuệ đã làm nên nó.
The quality of an organization can never exceed the quality of the minds that make it up.
Khuyết danh

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.
If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity.
(Emile Zola)

Chính sức mạnh không giới hạn để săn sóc và yêu thương sẽ có thể tạo ra khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống.
It’s your unlimited power to care and to love that can make the biggest difference in the quality of your life.
(Tony Robbins)

Làm một chút mà làm tốt vẫn hơn làm rất nhiều mà không hoàn hảo.
Better a little which is well done, than a great deal imperfectly.
(Plato)

Chất lượng cuộc sống là chất lượng của những mối quan hệ ta có.
The quality of your life is the quality of your relationships.
(Tony Robbins)

Sự chuyên nghiệp có nghĩa là chất lượng bền vững.
Professionalism means consistency of quality.
(Frank Tyger)

Để có chất lượng cuộc sống vượt trội bạn cần hai kỹ năng: kỹ thuật tựu thành (khả năng nắm lấy bất cứ điều gì bạn mường tượng và biến nó thành sự thật) và nghệ thuật thỏa nguyện (cho phép bạn tận hưởng mọi khoảng khắc).
To have an extraordinary quality of life you need two skills: the science of achievement (the ability to take anything you envision and make it real) and the art of fulfillment (this allows you to enjoy every moment of it.
(Tony Robbins)

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.
(Khuyết danh)

Những câu hỏi chất lượng tạo nên cuộc đời chất lượng.
Quality questions create a quality life.
(Tony Robbins)

Sự thực là năng suất của bạn bắt đầu giảm xuống sau tám hoặc chín giờ làm việc. Vì lí do này, làm việc lâu trong đêm, dù đôi khi cần thiết, có nghĩa là thường thì bạn sẽ tiêu tốn càng nhiều thời gian để tạo ra hiệu quả càng ít đi. Bạn càng mệt mỏi, chất lương công việc của bạn càng kém và bạn càng phạm phải nhiều sai lầm. Đến một lúc nào đó, bạn chạm phải "bức tường" và chỉ đơn giản là không thể tiếp tục được nữa, giống như thỏi pin đã cạn.
The fact is that your productivity begins to decline after eight or nine hours of work. For this reason, working long hours into the night, although it is sometimes necessary, means that you are usually producing less and less in more and more time. The more tired you become, the worse the quality of your work will be and the more mistakes you will make. At a certain point, you can reach “the wall” and simply be unable to continue, like a battery that is run down.
(Brian Tracy)

Chất lượng là làm đúng ngay cả khi không ai nhìn.
Quality means doing it right when no one is looking.
(Henry Ford)

Chất lượng không phải là một hành động, nó là một thói quen.
Quality is not an act, it is a habit.
(Aristotle)

Hiểu thế nào là cao cấp hoặc chát lượng tốt mặc dù suốt đời không có tiền mua. Nếu không cao về tài sản, hãy cao về thẩm mỹ.
Khuyết danh

TIGO DESK

 Phone: +043 998 2218

 Fax: +0432 24 24 02

 Giấy phép ĐKKD: 0109122140

 Email: info@tigosolutions.com hoặc tigosoftware@gmail.com

 Online support: m.me/tigogroup


Chat với chúng tôi + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing