Contact Us


Văn phòng đại diện

Công ty TNHH TIGO SOFTWARE SOLUTIONS
VPĐD: 16 Trần Quốc Vượng,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chi nhánh: Tầng 12, công viên phần mềm, 2 - Quang Trung, Đà Nẵng.

Thông tin liên lạc

Emails:
 info@tigosolutions.com
 tigosoftware@gmail.com

Hỗ trợ online:
 http://m.me/tigogroup
 Phone: +84904949821
Looking for a long-term partnership with us to benefit from affordable, low-cost software projects or take advantage of young, dynamic engineers?

Contact us or send an email to us at info@tigosolutions.com

Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C, giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing