Kinh nghiệm lập dự toán chi phí dự án phần mềm theo phương pháp Man-Month
Bài viết chưa công bố


Man-month estimation là phương pháp lập dự toán phổ biến trong cả dự án xây dựng và phần mềm. Trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, phương pháp này có đặc thù riêng và công thức phân bổ thay đổi hoặc phụ thuộc vào các điều kiện tiền đề.


Kinh nghiệm lập dự toán chi phí dự án phần mềm theo phương pháp Man-Month


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.