Kano Model Analysis là gì?
Bài viết chưa công bố


Kano Model là một phương pháp sâu sắc để hiểu và phân loại đối với 5 loại yêu cầu của khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ mới. Kano Model phân loại các thuộc tính của sản phẩm dựa trên cách cảm nhận về nó của khách hàng và ảnh hưởng của nó tới sự hài lòng của khách hàng.


Kano Model Analysis là gì?


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.