Tổng hợp 25 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới
Bài viết chưa công bố


Mô hình kinh doanh (Business Model) là tổng hợp tất cả yếu tố cấu tạo nên doanh nghiệp của bạn như khâu sản xuất, vận hành, quảng cáo, phân phối, đối tác, khách hàng… Việc đầu tiên khi bắt tay vào kinh doanh đó là xây dựng một mô hình kinh doanh phù hợp với khả năng chuyên môn và năng lực tài chính cùa bạn. Dưới đây là các mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới.


Tổng hợp 25 mô hình kinh doanh phổ biến trên thế giới


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.