Phát triển Phần mềm Tinh gọn (Lean Software Development)
Bài viết chưa công bố


Lean Software Development (Phát triển Phần mềm Tinh gọn) là hình thức áp dụng "Lean Manufacturing" cho lĩnh vực phát triển phần mềm. Điều này không có nghĩa là "đốt cháy giai đoạn", hoặc giảm bớt tính năng, hạ thấp chất lượng hay viết tài liệu ít chuyên nghiệp hơn.


Phát triển Phần mềm Tinh gọn (Lean Software Development)


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.