Dịch vụ của TIGO


<p>Bạn cần vaccine cho sức khỏe doanh nghiệp? Bạn cần chuyển đổi số để th&iacute;ch ứng tốt hơn với thay đổi từng ng&agrave;y? TIGO sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng bạn. &quot;G&otilde; đ&uacute;ng chỗ, t&igrave;m đ&uacute;ng long mạch&quot; l&agrave; mục ti&ecirc;u hiệu quả k&eacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i đem lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <script src="https://cdn.logwork.com/widget/countdown.js"></script> <a href="https://logwork.com/countdown-raam" class="countdown-timer" data-timezone="Asia/Phnom_Penh" data-language="vi" data-date="2022-01-21 18:27">Đào tạo và triển khai Odoo 15 (Khóa 2)</a>

Tư vấn giải pháp CNTT

Cung cấp các gói tư vấn xây dựng sản phẩm phần mềm, triển khai hệ thống CNTT, hỗ trợ khách hàng vận hành hệ thống (CRM, ERP, CMS, eLearning, HelpDesk...)

Xây dựng hoàn chỉnh giải pháp

Các kỹ sư TIGO luôn sẵn sàng xây dựng một giải pháp hoàn chỉnh từ khâu phân tích, thiết kế, coding, testing cho đến công tác bảo trì, nâng cấp sau giai đoạn GO-LIVE.

Thiết kế UI/UX

Bạn cần xây dựng bản thiết kế cho buổi thuyết trình ý tưởng sản phẩm mới hoặc prototype cho UI/UX design, hãy để chúng tôi giúp bạn. TIGO sở hữu đội ngũ chuyên gia cùng các công cụ tốt nhất để thiết kế nhanh chóng các giao diện người dùng có khả tương tác và trải nghiệm như một giao diện thật.

Nâng cấp ngay cả khi đang vận hành

Sản phẩm phần mềm có đặc thù không giống với các sản phẩm hữu hình khác. Các yêu cầu luôn thay đổi và rất khó dự báo, do đó dự toán xây dựng phần mềm cũng bị tác động bởi các phát sinh thay đổi. Tuy vậy TIGO team luôn hỗ trợ nâng cấp các tính năng phát sinh ngay cả khi sản phẩm đang "GO-LIVE".

Dịch vụ BPO Outsourcing Services

TIGO có những kỹ sư tay nghề cao với nền tảng công nghệ tốt "full stack" sẵn sàng tham gia vào thị trường gia công. Xem thêm những công việc mà TIGO có thể gia công tại đây: <a href='/Pages/TigoOutsourcing' target='_blank'>TIGO Outsourcing Business</a>.

Custom Software Development : Đặt hàng "build code"

TIGO luôn sẵn sàng phát triển và chuyển giao các mô-đun đặt hàng riêng thay vì giải pháp phần mềm trọn gói. Rất phù hợp với các giải pháp kiến trúc mô-đun hóa.

Nâng cấp giao diện trên mobile

Giao diện Web thân thiện với mobile, hay còn gọi là "Responsive Design", là một thành tựu lớn của công nghệ ứng dụng hiện đại. Chúng tôi sẽ giúp bạn tối ưu hiển thị trên giao diện mobile.

LeanDesk : Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7

Mỗi sản phẩm phần mềm của TIGO luôn được bảo trì 6-12 tháng nhằm khắc phục sự cố ngoài mong muốn.

<img alt="" src="../Uploads/2021-10-11_13-35-3411102021014959.png" />

Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing