Quản trị rủi ro


Yêu cầu thay đổi (Change Request) là gì? Làm thế nào để kiểm soát Change Request?

Yêu cầu thay đổi là một đề xuất chính thức để thay đổi một số sản phẩm hoặc hệ thống. Trong quản lý dự án, một yêu cầu thay đổi thường nảy sinh khi khách hàng muốn bổ sung hoặc thay đổi các sản phẩm đã được thỏa thuận cho một dự án.
Xem thêm

14 Nguyên Tắc Quản Lý Của Deming Là Gì?

Là một chuyên gia tư vấn quản lý, Deming còn được biết đến qua Chu trình PDCA. Áp dụng 14 nguyên tắc Quản lý của Deming ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức sẽ đem đến một sự thay đổi hoàn toàn. Bằng cách áp dụng 14 nguyên tắc này cho tất cả các cấp, doanh nghiệp có thể sẽ có được một diện mạo hoàn toàn mới.
Xem thêm

Padding là gì? Tại sao padding cần thiết cho Project Estimation?

Padding là một cách không xác định để thêm một số thời gian cho các nhiệm vụ trong một dự án. Thí dụ nhiệm vụ 1 mất 1 ngày, chúng ta quyết định lập dự toán là 2 ngày vì nhiều lý do khác nhau, trong đó đã tính đến các rủi ro (kỹ thuật, thay đổi chiến lược, thay đổi yêu cầu...).
Xem thêm

Khác nhau giữa Padding và Buffer trong quản lý rủi ro dự án

Padding không phải là buffer. Buffer cũng không phải là Padding. Padding là thời gian bổ sung được thêm vào một lịch trình mà bạn không thực sự nghĩ rằng mình cần nhưng bạn thêm vào chỉ để cảm thấy tin tưởng vào ước tính. Padding là khi thực hiện một cách tiếp cận thông thường để xây dựng biểu đồ Gantt, ban đưa ra kế hoạch là ba tháng, nhưng bạn nói với sếp của là bốn tháng.
Xem thêm

Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C,giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing